LEDARSKAP

Vi utvecklar ledare som får människor att växa och skapa resultat tillsammans. När individen får växa lyfter även företaget och organisationen. Vi är övertygade om att allt ledarskap måste utgå ifrån ledaren som individ.

Läs mer


ORGANISATIONSUTVECKLING

Förmågan till förnyelse är en avgörande framgångsfaktor för alla organisationer, stora som små. Det är en förutsättning för att kunna möta nya krav och förväntningar.

Läs mer


PERSONLIG UTVECKLING

Professionell coaching för dig som vill mer.
Värdesätt dina inre resurser och se till att de kommer till användning. Många blir överraskade över hur lätt, roligt och snabbt det går.

Läs mer

Er framgång - Vår passion!

 

Välkommen!

Kompetera är en strategisk partner för ledare och företag som vill ta tillvara på sin egen och medarbetarnas potential. Vi finns till för chefer och ledare, organisationer och den enskilda individen som vill utvecklas och få tillgång till sin fulla potential.

Kompetera erbjuder tjänster där vi i nära samarbete med våra kunder skapar kreativa och handlingskraftiga organisationer, klokt ledarskap och ett välfungerande team med rätt person på rätt plats. Kompeteras team erbjuder en bred och djup kompetens inom ledarskap-, team och individutveckling samt HR, arbetsrätt och rekrytering.

Kompeteras team har alla en bakgrund som chefer och ledare, både inom det privata näringslivet och den offentliga sektorn.

Vi står stadigt i vår värdegrund och den genomsyrar allt, vilka vi är, vår verksamhet och inte minst vårt arbete tillsammans med våra kunder och klienter.

SAGT OM KOMPETERA

"Tack för all inspiration och kunskap du förmedlat i våra möten. Har nyligen haft ett två dagars LG-möte då fokus låg på målformuleringar, så jag plockade fram anteckningarna igen."
Anne-Christine, Avdelningschef

”Att ta hjälp av en Coach skulle jag ha gjort för flera år sedan. Många bra diskussioner, tuffa och utmanande frågor kring ledar- och chefskapet. Det satte igång många tankar och processer inom mig som gav både insikter och skapade en tydlighet om mig själv. Jag har blivit bättre på att se de kvaliteter och förmågor jag har samt att jag fått mod att förverkliga mina idéer och drömmar.
Göran, sektionschef

 

Master Certified