OM KOMPETERA

Kompetera är en strategisk partner för ledare och företag som vill ta tillvara på sin egen och medarbetarnas potential. Vi finns till för chefer och ledare, organisationer och den enskilda individen som vill utvecklas och få tillgång till sin fulla potential. Kompetera erbjuder tjänster där vi i nära samarbete med våra kunder skapar kreativa och handlingskraftiga organisationer, klokt ledarskap och ett välfungerande team med rätt person på rätt plats. Kompeteras team erbjuder en bred och djup kompetens inom ledarskap-, team och individutveckling samt HR, arbetsrätt och rekrytering. Kompeteras team har alla en bakgrund som chefer och ledare, både inom det privata näringslivet och den offentliga sektorn. Vi står stadigt i vår värdegrund och den genomsyrar allt, vilka vi är, vår verksamhet och inte minst vårt arbete tillsammans med våra kunder och klienter.

 

Jeanette Wretman, Organisationsutveckling, Personlig utveckling, Coaching, Chef, Mentor, Ledarskap, Utbildning

Jeanette Wretman är organisationskonsult med en lång och gedigen erfarenhet som intern- och externkonsult. Hennes inriktning är coaching, chefsutveckling, organisations- och individutveckling. Jeanette är professionell ICF ackrediterad coach samt certifierad i ett flertal personanalysverktyg. Jeanette har mångårig chefserfarenhet för olika verksamheter inom både det privata näringslivet och offentlig sektor. Hon verkar också som utbildningskonsult och rekryterare med inriktning på chefer och specialister.

Teamet
Jeanette Wretman samarbetar med ett antal kollegor inom beteendevetenskap och HR. De är specialiserade inom ledarskap, individ- och grupputveckling, hälsopsykologi samt arbetsrätt. Vi kan med denna breda kompetens tillgodose de flesta företags önskemål och behov inom dessa områden. På bilderna Mia Skjöldebrand Hedström och Hans Sjödin.

 
 
 

Kunder som har valt att utvecklas tillsammans med oss – det är vi stolta över.