Organisationsutveckling

Er växtkraft – Vår drivkraft

Förmågan till förnyelse är en avgörande framgångsfaktor för alla organisationer, stora som små. Det är en förutsättning för att kunna möta nya krav och förväntningar. Samtidigt upplever många organisationer svårigheter med att förändras. Vi är medvetna om att organisationsutveckling kan vara svårt, men också att det kan vara engagerande, inspirerande och motiverande!

Vårt förhållningssätt utgår från alla människors förmåga till förändring. Med nyfikenhet identifierar vi och tar vara på gruppens erfarenheter och kunskaper och lägger grunden för delaktighet och engagemang. Tillsammans lyfter vi organisationens samlade kompetens och potential.

Använder ni er företagskultur, värdegrund och målbild för att skapa resultat?

Initiativ, kreativitet och passion är inget som vi kan ta för givet. Det är gåvor som medarbetarna väljer att dela med sig av eller inte. Dessa gåvor går bara att locka fram om vi gjort oss förtjänt av dem. Vi hjälper organisationen att på ett strukturerat och metodiskt sätt utveckla en värdegrund, företagskultur, och en tydlig och inspirerande målbild för att locka fram dessa gåvor. En sund företagskultur, gemensam värdegrund och tydlig målbild är lika viktiga som strategier och budgetar för att ett företag ska bli framgångsrikt.

Har ni rätt person på rätt plats?

Genom att erbjuda kvalificerade rekryteringstjänster och kompetenskartläggningar kan vi hjälpa er att säkerställa att ni har rätt kompetens i er organisation för att på bästa sätt kunna möta marknadens behov och efterfrågan.

HR-stöd

Vi hjälper er att på ett proaktivt sätt optimera och hantera era HR-relaterade frågor, processer och resurser. För oss är utgångspunkten att satsade HR-resurser ska vara starkt bidragande till affären och företagets utveckling. Det är både möjligt och klokt oavsett storlek på verksamheten. Vi stöttar våra kunder både operativt och strategiskt och vår mission är att genom ett proaktivt HR-arbete bidra till verksamhetens affärsmål och resultat.

 
"Om man inte vet vart man ska är det ingen idé att skynda sig.
Man vet ju ändå inte när man är framme".

Nalle Puh