Personlig utveckling

Professionell coaching för dig som vill mer.

Coaching – Ett möjligheternas möte

Värdesätt dina inre resurser och se till att de kommer till användning. Många blir överraskade över hur lätt, roligt och snabbt det går.
Vem är jag? Vad vill jag? Vad är mitt nästa steg, i livet och på jobbet? Vad längtar jag efter? Varför når jag inte mina mål? Varför njuter jag inte av framgångarna?
Detta är några exempel på frågor som coaching kan ge svar på.

Det här är coaching

Coaching är en professionell samtalsmetodik och ett förhållningssätt. Det är en pågående process vars syfte är att fokusera på att hitta lösningar och metoder för att nå uppsatta mål, skapa resultat och förverkliga visioner både yrkesmässigt och privat. Coaching ger dig möjlighet att identifiera och utforska dina drömmar, och behov i livet samt att övervinna hinder och bli medveten om din fulla potential. Coaching är ett effektivt sätt att skapa bestående förändring. Du når inte bara resultat, du når de mest meningsfulla resultaten. Vinster av coaching är till exempel större medvetenhet, mer trygghet, bättre kommunikation, ökad prestation, motivation, måluppfyllelse och förbättrade resultat.

Även om det kan hända fantastiskt mycket under ett coachsamtal, så är det mellan samtalen som den största förändringen sker. När du bearbetar, reflekterar och smälter tankar och känslor.

Vad bör man kräva av en coach?

En professionell coach ska ha en ackrediterad coachutbildning och följa International Coach Federations etiska riktlinjer och kärnkompetenser.

Hur går det till?

Det första startsamtalet är lite längre. Då lägger vi kursen och sätter mål för resan så att den är helt optimerad för dig och din utveckling.
Vi har 2-3 coachsamtal per månad och de sker vid personliga möten, per telefon eller via skype. Du sätter dagordningen inför varje samtal och vad du vill uppnå.

Mellan samtalen får du frågor att fundera på, övningar och utmaningar för att sporra dig att testa nya beteenden eller förhållningssätt.

Enda sättet att ta reda på om coaching är något för dig är att uppleva det. Boka ett kostnadsfritt provsamtal så coachar jag dig i 30 min..

Nyfiken på coaching?
Kostnadsfritt prova-på samtal
  Boka

"Livet är att ändras. Att växa är frivilligt. Välj klokt."
Abraham Lincoln