UTBILDNING

Kompeteras team erbjuder ett flertal både öppna och företagsanpassade ledarskapsutbildningar.
Samtliga utbildningarna varvas med teori och praktiska övningar.

 


Compassion Leadership – 5 dagar

Utveckla både det yttre och det inre ledarskapet genom förbättrad självkännedom och kunskap om både eget och andras beteenden samt vad det står för.

Läs mer


Svåra samtal och konflikthantering – 2 dagar

Som chef hamnar du i situationer där du måste ha ett personligt samtal med en medarbetare om något som är laddat och kan uppfattas som negativt.

Läs mer


Ny som chef – kickstart med nätverk 2 dagar

Att bli en bra chef bygger på självkännedom, förståelse för andra och konkret kunskap om vad chefsrollen innebär. Utbildningen ger dig de verktyg, kunskaper och förhållningssätt du behöver så att du på ett tryggt och professionellt sett kan hantera de dagliga situationer som chefsrollen kräver.

Läs mer


Strategisk rekrytering – 2 dagar

Fallgroparna vid en rekrytering kan vara många och alla vill vi hitta den bästa kandidaten – men hur gör man?

Läs mer


Coachande chef – 3 dagar

Utveckla ditt coachande förhållningssätt som chef genom grunderna i ICFs* coachingmetodik.

Läs mer


Målstyrning – 1 dag

Med SMART -modellen skapar du effektiva mål som hjälper dig att utveckla och driva både dig själv-, medarbetare- och verksamheten framåt på ett tydligt sätt.

Läs mer


Mentorskap – 3 dagar

Dela med dig av dina yrkesmässiga erfarenheter och fungera som mentor för nya förmågor. Vi lär dig en metod för att på bästa vis hjälpa din medarbetare/adept att utvecklas i önskad riktning.

Läs mer


Praktisk arbetsrätt för chefer – 2 dagar

Praktisk arbetsrätt för chefer ger en översikt av de olika lagarna som finns inom arbetsrätten och där fokus och fördjupning ligger på lagen om anställningsskydd (LAS) och Medbestämmandelagen (MBL).

Läs mer


Framgångsrik feedback – 2 dagar

Utbildningen är fördelad över två dagar bygger på teori varvat med praktiska övningar i positiv och konstruktiv feedback. Du får med dig de verktyg du behöver för att kunna arbeta professionellt med feedback.

Läs mer