Coachande chef – 3 dagar

Utveckla ditt coachande förhållningssätt som chef genom grunderna i ICFs* coachingmetodik. Det coachande förhållningssättet gör chefen skarpare i sitt lyssnande och förbättrar förmågan att ställa kraftfulla och utmanande frågor. Den coachande chefen har bevisat positiv effekt på både prestation och produktivitet. Coaching ger många vinster för dig som chef i form av bl.a. tid, tryggare medarbetare och ökad kvalitet.

Utbildningen är fördelad över tre dagar (2 + 1 dag) och bygger på teori och praktik med utgångspunkt i ICFs kärnkompetenser. Du får den kunskap och de verktyg du behöver för att utveckla ett coachande förhållningssätt och förståelse för när du ska agera coachande chef.

Mål
Kunskap och förståelse för grunderna i ICFs* coachingmetodik.
Metod och verktyg för att utveckla ett coachande förhållningsätt.
Vetskap om gränssnitt och ramverk för att agera som coachande chef.

Målgrupp
Chefer och ledare med medarbetaransvar.

* ICF
International Coach Federations (ICF) syfte är att framhålla skicklighet, forskning och utövning av professionell coaching. ICF är världens största branschorganisation för coacher med fler än 20 000 medlemmar i närmare 100 länder. De utvecklar medlemmar, certifierar yrkesverksamma coacher, definierar etiska riktlinjer för yrket, utvecklar coachyrkets kärnkompetenser och talar för coaching ur alla dess aspekter. ICFs mission är att bygga, stötta och bevara coachyrkets integritet.