Compassion leadership – 5 dagar

Utveckla både det yttre och det inre ledarskapet genom förbättrad självkännedom och kunskap om både eget och andras beteenden samt vad det står för. Våga vara proaktiv och fokusera på rätt saker och rätt beteende och justera där det behövs. Lär dig använda medkänsla i ledarskapet, compassion leadership vilket bland annat ökar tillit, lojalitet och motivation hos dina medarbetare.

Utbildningen är fördelad över fem dagar (2+2+1). Utbildningen varvas med teori och praktiska övningar i främst beteendeanalys, självledarskap, medvetenhet och medkänsla. I utbildningen ingår också tre timmar personlig coaching förlagda mellan kurstillfällena.

Mål

Att som chef förstå både det egna och medarbetarnas olika beteenden och konsekvenser på kort och lång sikt genom att förstärka det personliga ledarskapet och självledarskapet.

Förståelse och kunskap om medkänslans positiva kraft i ledarskapet.

Att kunna använda tiden effektivt och vara proaktiv genom medveten närvaro, fatta bättre beslut och påverka i rätt riktning mot handling.

Kartläggning av kommunikations- och beteendestilar med effektiv återkoppling på styrkor och utvecklingsområden.

Få kunskap om hur motivation, fokus och resultatuppfyllelse förbättras och vidmakthålls.

Bli medveten om hur våra beteenden påverkar värdegrund, beslut, hållbarhet och varumärke.

Målgrupp
Chefer och ledare med medarbetaransvar