Målstyrning – 1 dag

Mål används för styrning, uppföljning och utveckling av både verksamhet och medarbetare. Det är ett verktyg för att med ökad tydlighet gå från nuläge till önskat läge.
Mål ska tydligt visa på önskat resultat, vad som är prioriterat och ge riktningen för verksamheten och medarbetare. För medarbetarna ska målen även fungera motiverande, ge en känsla av meningsfullhet samt skapa förståelse för vilket sammanhang de ingår i.
Med SMART -modellen skapar du effektiva mål som hjälper dig att utveckla och driva både dig själv-, medarbetare- och verksamheten framåt på ett tydligt sätt.

SMART – Specifikt, Mätbart, Accepterat, Realistiskt, Tidsatt.

Mål

Kunskaper om fördelarna med, och vikten av en målstyrningsprocess.
Kunna hantera det effektiva målstyrningsverktyget SMART -modellen
Sätta egna SMARTa mål.
Förståelse för hur mål kopplas till aktiviteter.
Ökad förmåga i att prioritera och effektivisera sitt arbete.

Målgrupp
Utbildningen vänder sig till dig som är chef, ledare eller medarbetare.