Mentorskap – 3 dagar

Dela med dig av dina yrkesmässiga erfarenheter och fungera som mentor för nya förmågor. Vi lär dig en metod för att på bästa vis hjälpa din medarbetare/adept att utvecklas i önskad riktning. Vi lär dig också hur du skapar en samtals struktur för målinriktat och framåtsträvande samtal, aktivt lyssnande och kraftfulla frågor.

Utbildningen är fördelad över tre dagar (2 + 1 dag) och bygger på teoretiska pass varvade med praktiska övningar och ett fristående moment med övningsadept. Du lär dig vad mentorskapet innebär, hur det går till rent praktiskt och hur och när du delar med dig av dina egna erfarenheter.

Mål
Kunskap om vad mentorskapet innebär.
Förmåga till aktivt lyssnande samt kunna ställa kraftfulla frågor.
Skapa en bra samtals struktur.

Målgrupp
Utbildningen passar både för dig som redan är mentor och/eller chef och för dig som planerar att bli mentor.