Ny som chef – kickstart med nätverk 2 dagar

Att bli en bra chef bygger på självkännedom, förståelse för andra och konkret kunskap om vad chefsrollen innebär. Utbildningen ger dig de verktyg, kunskaper och förhållningssätt du behöver så att du på ett tryggt och professionellt sett kan hantera de dagliga situationer som chefsrollen kräver. Hur gör du när du blir chef över tidigare kollegor, hur gör du när det uppstår konflikter, hur hanterar du de svåra samtalen, hur får du medarbetarna att dra åt samma håll, vad säger lagen? Vi rustar dig för din nya roll. Genom vårt unika upplägg ger vi dig förutsättningar att få en trygg och stabil grund att utgå ifrån i din nya roll.

Utbildningen består av två block, utbildningsdagar och handledning.

Block 1 fördelad över två dagar bygger både på teori och praktiska övningar

Chefsrollen – ansvar och befogenheter
Självledarskap
Svåra samtal
Målstyrning
Coaching - Grow
Feedback
Rekrytering
MBL, LAS
Arbetsmiljö, rehab

Block 2 består av sex nätverksluncher/frukostar med handledning. Syftet är att utveckla chefsrollen baserat på deltagarnas egna erfarenheter kopplat till utbildningen över tid.

Mål

Få baskunskaper och praktiska verktyg för att kunna agera tryggt i chefsrollen.
Utveckla ett klokt och insiktsfullt ledarskap tillsammans med andra nya chefer.
Ingå i ett stöttande nätverk med chefer som sannolikt möter liknande situationer och utmaningar som du.

Målgrupp
Utbildningen vänder sig i första hand till nya chefer.