Praktisk arbetsrätt för chefer – 2 dagar

Praktisk arbetsrätt för chefer ger en översikt av de olika lagarna som finns inom arbetsrätten och där fokus och fördjupning ligger på lagen om anställningsskydd (LAS) och Medbestämmandelagen (MBL). Utgångspunkten är att särskilt gå igenom de delar som är viktiga för dig som chef att ha kännedom om.

Utbildningen är fördelad på två dagar och sker genom föreläsningar och praktiska övningar med olika praktikfall där vi diskuterar och analyserar hur man ska hantera en specifik situation utifrån arbetsrättens lagar. Vi går bland annat igenom följande frågeställningar: När ska du kalla till förhandling enligt MBL och hur ska du hantera information till de fackliga företrädarna? Hur agerar jag i samband med att arbetsbrist uppstår? Hur ska jag som chef agera om en person missköter sig på arbetet? Lär dig de olika stegen och att tolka lagen om anställningsskydd. När föreligger skäl för uppsägning eller avsked?

Mål
Grundläggande kunskap om de viktigaste arbetsrättsliga lagarna och vad de ställer för krav på dig som chef.

Fördjupad kunskap om arbetsrättsliga begrepp och de delar i LAS och MBL som du behöver känna till när du arbetar med förändringsarbete.

Du lär dig också hur du ska tillämpa lagarna som exempelvis i samband med förhandlingar och uppsägningssituationer.

Målgrupp
Chefer och ledare med personalansvar.