Strategisk rekrytering – 2 dagar

Fallgroparna vid en rekrytering kan vara många och alla vill vi hitta den bästa kandidaten – men hur gör man?

Du får lära dig allt från ax till limpa. Från att ta fram en tydlig o strategisk kravprofil, skapa en intressant och lockande annons till hur du arbetar med effektiv frågeteknik som ger dig den information du behöver. Vi går också igenom hur du får utvald kandidat att behålla intresset under hela processen och slutligen vilja ha jobbet du erbjuder. Du får en kvalitetssäkrad process och metoder för att minska felmarginalerna.

Utbildningen är fördelad över två dagar och bygger på teoretiska pass varvat med praktiska övningar. Vi går vi igenom rekryteringsprocessens olika delar och hur du med en klok och effektiv process rekryterar rätt medarbetare.

Mål

Förståelse för vinsterna med att rekrytera strategiskt och vikten av en professionell rekryteringsprocess.

Bemästra rekryteringsprocessens samtliga delar, från ax till limpa.

Kunskaper i metoder som säkerställer en kvalitetssäkrad rekryteringsprocess så att du kan genomföra en professionell rekrytering självständigt.

Målgrupp
Utbildningen vänder sig till dig som är chef, ledare eller HR-medarbetare.