Svåra samtal och konflikthantering – 2 dagar

Som chef hamnar du i situationer där du måste ha ett personligt samtal med en medarbetare om något som är laddat och kan uppfattas som negativt. Det kan handla om att personen presterar sämre än vanligt, eller där sjukfrånvaron varit orimligt hög. Kanske handlar det om bristande arbetsmoral eller att ni hamnat i en situation där du som chef måste lämna ett besked om att en person blir uppsagd. För att klara av det svåra samtalet på bästa sätt utan att förvärra situationen eller skapa konflikt, gäller det att vara medveten om sitt eget agerande och ha förståelse för medarbetarens reaktion. Samtalet blir ditt användbara redskap för att utveckla personalen och lösa konflikter och problem innan de blir för stora.

Utbildningen är fördelad över två dagar och bygger på teori varvat med praktiska övningar. Efter denna kurs vet du hur du ska hantera situationerna som kan uppstå i ett samtal och hur du ska lägga upp och genomföra samtalet med din medarbetare.

Mål

Kunskap om hur du ska handskas med rollen som ledare av samtalet på ett klokt och tydligt sätt.

Att förbereda och ställa rätt frågor, att ge och ta feedback på ett konstruktivt sätt och använda dig av aktivt lyssnande.

Att självständigt och professionellt kunna genomföra ett svårt samtal.
Att planera, genomföra och följa upp samtalet.

Målgrupp
Chefer och ledare med medarbetaransvar.